Polityka prywatności

 

Karta informacyjna RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Diana Pracownia Biżuterii Artystycznej I Galanterii Łowieckiej Magdalena Dobrowolska z siedzibą w Poznaniu (61 – 541), przy ul. Przemysłowej 51/1, adres e-mail: pracownia@bizuteriadiana.pl, numer telefonu  506 569 075, numer NIP: 7811307799,, REGON: 301682200 .

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą: , firmy kurierskie (DPD), banki, operatorzy płatności, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych. Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, będą przetwarzane przez okres 6 lat.

Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

Strona, na której się znajdujesz wykorzystuje pliki cookies (pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika), które wykorzystywane są m.in. do analizowania ruchu, dopasowania wyglądu oraz treści strony do indywidualnych potrzeb odwiedzającego. Wykorzysując ustawienia przeglądarki z włącząną obsługą cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie chcesz aby pliki były zapisywane zmień ustawienia przeglądarki.